Održavanje zgrada

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:

  • Čišćenje zajedničkih prostorija;
  • Čišćenje trotoara oko zgrade;
  • Održavanje zelenila;
  • Redovna mesečna kontrola lifta.

Održavanje zgrade obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade, redovan mesečni pregled lifta i drugi radovi koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.